Hỏi: Người Mỹ có câu ngạn ngữ vui “Nếu hoàn thiện được chiếc bẫy chuột thì trời đã tối” câu ngạn ngữ này muốn nói đến quan niệm nào?

Hỏi:
Người Mỹ có câu ngạn ngữ vui “Nếu hoàn thiện được chiếc bẫy chuột thì trời đã tối” câu ngạn ngữ này muốn nói đến quan niệm nào?
Phương án A. Quan niệm Marketing
Phương án B. Quan niệm hoàn thiện SX
Phương án C. Quan niện gia tăng nỗ lực TM
Phương án D. Quan niệm hoàn thiện hàng hóa
 

Online statistics

Members online
0
Guests online
10
Total visitors
10
Top